Chúng ta có một nền tảng tuyệt vời để bắt đầu 30 năm tiếp theo. Tại thời điểm khi số người tìm kiếm sự an toàn về kinh tế ngày càng gia tăng, chiến lược của chúng ta là cung cấp cơ hội kinh doanh tập trung, cải tiến và hấp dẫn với điểm nhấn là dòng sản phẩm ngoại như Mỹ, Hàn, Nhật về răng miệng và sức khỏe cộng đồng.

“Bước vào giai đoạn 30 năm tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục là ngọn hải đăng của sự cải tiến và liêm chính, thiết lập tiêu chuẩn cho người khác làm theo bằng các minh chứng của sự khác biệt thông qua con người, sản phẩm, cơ hội và văn hóa của chúng ta.”

Pham Van Loi, CEO – Kiêm Giám đốc Điều Hành.