SỨ MỆNH CỦA DALADO đó là giúp tất cả mọi người Việt Nam trở thành đội ngũ làm việc vì những điều tốt đẹp tại nước nhà Sau Đó sẽ lan tỏa đi trên khắp thế giới bằng cách giúp đỡ mọi người cải thiện cuộc sống của họ thông qua các cơ hội kinh doanh tuyệt vời, các sản phẩm cải tiến cùng với nền văn hóa phong phú và tiên tiến.

TƯƠNG LAI CỦA DALADO TRỞ THÀNH CÔNG TY MANG ĐẾN NỀN TẢNG CƠ HỘI KINH DOANH HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI thông qua việc trả thưởng cho các NHÀ PHÂN PHỐI Lãnh Đạo nhiều hơn bất kỳ công ty nào khác .

GIÁ TRỊ CỦA DALADO là tuân thủ chuẩn mực Đạo đức, Trung thực, Sáng tạo, Lạc quan, Giàu lòng nhân ái và là Đội Ngũ Làm Vì Những Điều Tốt Đẹp.